Svinjarstvo

RJ Svinjarstvo


Proizvodnja u svinjarstvu uz izuzetno kvalitetan stručni tim i obučenu radnu snagu, bazira se na izvanrednom genetskom potencijalu zapata kao rezultatu višegodišnjeg selekcijskog rada.

Ova proizvodnja kako po obimu, tako i po svome kvalitetu vodeća je u našoj zemlji i odvija se na sedam lokacija. Svakodnevno na stanju imamo 62.000 grla svih kategorija svinja. Raspolažemo sa 5.000 priplodnih krmača visokog genetskog potencijala.

Na našim farmama se godišnje proizvede oko 98.000 tovnih svinja prosečne telesne mase 95 kg, sa procentom mesa preko 57% u polutkama. Posedujemo centralizovanu proizvodnju nazimica gde se za godinu dana istestira 8500 nazimica za reprodukciju, kao i testnu stanicu sa istestiranih 650 nerastova. Takođe u sastavu RJ imamo savremeno opremljen centar za veštačko osemenjavanje plotkinja, kapaciteta 56 nerastova, gde se proizvodi konfekcionirana doza sperme za osemenjavanje sopstvenog zapata.

Farmerima možemo ponuditi kvalitetnu visokosuprasnu nazimicu, kao i istestirane nazimice spremne za reprodukciju čistih rasa Landrasa, Velikog Jorkšira, Duroka kao i F1grla(NLxLW). Isto tako u ponudi su i visoko kvalitetni istestirani priplodni nerastovi rasa Durok, Landras, Velikog Jorkšira kao i sintetički nerastovi(PxD). U planu je doregistracija delatnosti prodaje standardizovane doze sperme nerasta istih rasa ili kombinacija. Pored ponude priplodnog materijala na raspolaganju je i stručni konsalting proizvođačima tj. kupcima naše genetike.