Oglas o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava

a-member-of
Licitacija – oglas
09/16/2019
mk-group-donira-covid
PIK Bečej donirao svoje proizvode u borbi protiv COVID-19
05/11/2020
Show all
a-member-of

 

PIK BEČEJ a.d., BEČEJ

Dana: 03.10.2019. godine

                                                                                                                                             

Na osnovu odobrenja organa upravljanja PIK Bečej a.d., Bečej, raspisuje se:

O  G  L A  S

O PRODAJI RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA

PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

dana 12.10.2019. godine (subota) u 10:00 časova

u prostorijama PIK Bečej a.d., Bečej, na adresi Topolski put 63

 

r.b. naziv osnovnog sredstva kom početna cena u RSD bez PDVa
1. Kombajn JD 9680WTS sa žitnim adapterom, 2004.g. 1 2.850.000,00
2. Kombajn Ploeger EPD 490, 1990.g. 1 790.000,00
3. Kombajn FMC GB 2700, 1984.g. 1 500.000,00
4. Kombajn Lektra V-2 TSE, 2003.g. 1 500.000,00
5. Setvospremač Konsgilde SLA-8.0, 1989.g. 1 82.000,00
6. Setvospremač Majevica M-98, 1970.g. 1 82.000,00
7. Sitnilica biljnih ostataka Poljostroj US 132, 1986.g. 1 32.000,00
8. Sitnilica biljnih ostataka Poljostroj US 132,1986.g. 1 32.000,00
9. Sitnilica biljnih ostataka Poljostroj US 132, 1986.g. 1 32.000,00
10. Rasipač mineralnog đubriva Amazon Max 1500 1 78.000,00
11. Rasipač mineralnog đubriva Amazon Max 1500 1 78.000,00
12. Plug Vogel Noot Gigant, 2002.g. 1 175.000,00
13. Plug Vogel Noot 1 100.000,00
14. Prskalica Amazone, 1997. g. 1 100.000,00
15. Prskalica Amazone, 2004. g. 1 265.000,00
16. Prskalica Amazone, 2002. g. 1 245.000,00
17. Rama za glatke valjke 1 45.000,00
18. Mašinska testera 1 40.000,00
19. Mašinska testera 1 40.000,00
20. Stona bušilica 1 40.000,00
21. Stona bušilica 1 40.000,00
22. Stona bušilica 1 40.000,00
23. Stona bušilica 1 40.000,00
24. Aparat za ispitivanje anlasera 1 4.000,00
25. Delovi za vodovod set 140.000,00
26. Rezervni delovi za JD set 185.000,00
27. Adapter silažnog kukuruza JD 1 170.000,00
28. Adapter kukuruzni Burgoin 1 210.000,00
29. Adapter silažnog kukuruza Krone 1 250.000,00
30. Strug mašinski 1 170.000,00
31. Strug mašinski 1 118.000,00
32. Strug mašinski 1 118.000,00
33. Strug mašinski 1 118.000,00
34. Strug mašinski 1 118.000,00
35. Mašina za obradu ventila 1 39.000,00
36. Mašina za narezivanje vodovodnog navoja 1 20.000,00
37. Probni sto za Boš pumpe 1 80.000,00
38. Stolarska mašina bansek 1 100.000,00
39. Stolarska mašina abrihter 1 110.000,00
40. Mašina za bundevino seme 1 83.000,00
41. Kosačica za travu mala 1 5.000,00
42. Mlin čekićar-veliki pokretni INO BREŽICE PSA 160 1 180.000,00
43. Krila prskalice 1 59.000,00
44. Auto delovi set 50.000,00
45. Razni delovi (štajer i ostalo) set 145.000,00
46. Plužna tela razna (3 palete) set 145.000,00
47. Presa CASE 550 Big baler, 1999.g. 1 850.000,00
48. Vozilo Hundai Atos, 2005.g. 1 72.000,00
49. Traktor MTZ 82 1 200.000,00
50. Kašike od Ulta – obe zajedno set 50.000,00
51. Drobilica mala 1 12.000,00
52. Prskalice male u kompletu set 12.000,00
53. Elevator mali 1 8.000,00
54. Prikolica mala, nekompletno 1 5.000,00
55. Transporter izuzimača 1 10.000,00
56. Mali transporter 1 4.000,00
57. Paker valjka Majevica 1 40.000,00
58. Plug jednobrazni 1 12.000,00
59. Prikolica radionica 1 70.000,00
60. Prikolica radionica 1 70.000,00
61. Prikolica radionica 1 70.000,00
62. Prikolica radionica 1 70.000,00
63. Prikolica radionica 1 70.000,00
64. Probni sto sa reduktorom 1 20.000,00
65. Cisterna bure 1 8.000,00
66. Traktor MTZ 820, neispravan 1 130.000,00
67. Traktor MTZ 82, 1992.g. 1 200.000,00
68. Traktor MTZ 82, 1998.g. 1 310.000,00
69. Traktor MTZ 82, 1995.g. 1 295.000,00
70. Traktor MTZ 82, 1994.g. 1 285.000,00
71. Traktor John Deere, 2008.g. 1 550.000,00
72. Traktor MTZ 82, 1992.g. 1 320.000,00
73. Traktor MTZ 552, 1992.g. 1 250.000,00
74. Prikolica mikser,1992.g. 1 150.000,00
75. Mlin čekićar HC-60, 1993.g. 1 120.000,00
76. Transportni puž TK200,1993.g. 1 60.000,00
77. Transportni puž TK200,1993.g. 1 60.000,00
78. Transportni puž TK200,1993.g. 1 60.000,00
79. Transporter trakasti 1998.g. 1 35.000,00
80. Prikolica mikser 1 200.000,00
81. Izuzimač silaže S-2500, 1992.g. 1 120.000,00
82. Izuzimač silaže S-2500, 1992.g. 1 120.000,00
83. Prikolica mikser Belje 1 180.000,00
84. Puž transporter, 2009.g. 1 48.000,00
85. Prikolica zaprežna 1 30.000,00
86. Prikolica zaprežna 1 30.000,00
87. Tanjirača Tisa, 2009.g. 1 60.000,00
88. Prikolica Zmaj, 1976.g. 1 165.000,00
89. Prikolica Zmaj 485, 1984.g. 1 190.000,00
90. Prikolica Zmaj 470, 1976.g. 1 165.000,00
91. Prikolica Zmaj 470 1 165.000,00
92. Prikolica Zmaj, 1981.g. 1 165.000,00
93. Prikolica Zmaj 470, 1976.g. 1 180.000,00
94. Prikolica Tehnostroj, 1982.g. 1 100.000,00
95. Prikolica Tehnostroj, 1982.g. 1 60.000,00
96. Prikolica Tehnostroj,1982.g. 1 145.000,00
97. Prikolica Tehnostroj, 1982.g. 1 150.000,00
98. Prikolica Zmaj, 1972.g. 1 120.000,00
99. Prikolica Zmaj 485, 1984.g. 1 180.000,00
100. Prikolica Zmaj 489, 1993.g. 1 100.000,00
101. Traktor MTZ 82 1 250.000,00
102. Prikolica 1 175.000,00
103. Špediter 1 30.000,00
104. Prikolica 1 130.000,00
105. Cisterna za osoku nekompletna 1 35.000,00
106. Cisterna za osoku 1 60.000,00
107. Vozilo Iveco Daily 1 420.000,00

 

Navedena osnovna sredstva se prodaju u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju. Razgledanje osnovnih  sredstava je na dan prodaje, dva sata pre početka licitacije. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, osim članova licitacione komisije.

Prodavac zadržava pravo da povuče iz prodaje bilo koje oglašeno sredstvo, ali i da na aktuelni spisak pridoda sredstvo za koje je naknadno odlučeno da će se prodavati.

 

Svi učesnici usmenog javnog nadmetanja dužni su da za učešće u prodaji putem javne licitacije polože depozit u iznosu od 20% od početne cene na tekući račun PIK Bečej a.d. Bečej na broj: 275-10226610819-86 kod Societe General banke ili uplate ovlašćenom licu od strane PIK Bečej-a na mestu održavanja licitacije,pre početka javnog nadmetanja. Svaka uplata depozita od strane učesnika javnog nadmetanja za određeno osnovno sredstvo smatraće se kao izraz PRIHVATANJA POČETNE CENE za navedeno osnovno sredstvo na licitaciji.

Svi učesnici javnog nadmetanja su dužni da se prikladno ponašaju pri održavanju samog javnog nadmetanja (bez vike, svađe, galame i slično). Licitaciona komisija ima pravo da svako lice koje svojim ponašanjem ometa proces javnog nadmetanja isključi iz daljeg toka nadmetanja, a položeni DEPOZIT se NE VRAĆA licu koje bude ometalo nadmetanje.

 

Pravna i fizička lica koja izlicitiraju najveću cenu dužni su da u roku od 5 radnih dana od dana licitacije, zaključe Ugovor o kupoprodaji i uplate izlicitiranu cenu, i potom preuzmu kompletnu raspoloživu dokumentaciju i kupljena sredstva. Porez na dodatu vrednost, porez na prenos apsolutnih prava i druge zakonske obaveze u vezi poreza snosi kupac. Ukoliko licitant koji je dao najpovoljniju ponudu u roku od 5 radnih dana od dana licitacije ne izvrši uplatu postignute cene, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita od 20% vrednosti. Najmanji licitacioni korak za vrednosti do 100.000,00 dinara je 2.000,00 dinara,  za vrednosti 100.000,00 – 300.000,00  najmanji korak je 5.000,00 dinara, za vrednosti 300.000,00 – 1.000.000,00 najmanji licitacioni korak je 10.000,00 dinara, za vrednosti 1.000.000,00 – 2.000.000,00 najmanji licitacioni korak je 30.000,00 dinara, a za vrednosti preko 2.000.000,00 dinara najmanji licitacioni korak je 50.000,00 dinara.

 

Preuzimanje svih kupljenih sredstava će se vršiti u periodu 14.10.-15.10.2019.g (ponedeljak-utorak) .

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefone:

Za sredstva od rednog broja 1 do rednog broja 65:      064/ 8265 768 ili 064/ 8549 899

Za sredstva pd rednog broja 66. do rednog broja 107.:  064/ 8980 362

 

 

Licitaciona komisija PIK Bečej a.d.