Govedarstvo

RJ Govedarstvo


> 1.600 muznih krava holštajn - frizijske rase imaju prosečnu godišnju proizvodnju od 7.850 litara mleka po grlu.

> Ukupna proizvodnja mleka je 12.560.000 litara godišnje.

> Grla se osemenjavaju semenom visoko-kvalitetnih bikova iz uvoza i odabiraju se genetski visoko vredna muška grla, kao i ženska telad za priplod, obnovu stada i prodaju.