Ergela Konja

Ergela Fantast


U neposrednoj blizini dvorca nalazi se ergela sportskih konja engleske punokrvne rase za galopske trke, koji su postizali odlične rezultate na hipodromima.

Ergela Fantast je 2007. godine bila najtrofejnija ergela u Srbiji.

Ergela trenutno raspolaže galoperima, radnim konjima, kobilama za rekreativno jahanje i pastuvima za pripust.